روز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷ جلسه معارفه سرپرست موسسه ایثار استان هرمزگان با حضور پاکدامن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و آقای نصیری مقدم معاون اداری مالی موسسه ایثار کشور برگزار گردید .

در این جلسه طی حکمی از سوی مهندس پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات آقای ابراهیم راژ ، آقای شهریاری به عنوان سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارهرمزگان منصوب گردید.

محمد رضا پاکدامن مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران هرمزگان ضمن خیرمقدم به معاون اداری مالی موسسه ایثار جناب آقای نصیری مقدم بیان داشتند: گام های خوبی برای بهبود فعالیتهای مجتمع فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی ایثار استان انجام شده است که بتوانیم با مدیریت مدبرانه مدیران موسسه و دیگر عزیزان در مرکز به نتایج مطلوبتر برسیم.
وی افزود : بنیاد استان سعی می کند تا ضوابط و قوانین موسسه را به خوبی انجام و صرفاً به فعالیت اقتصادی فکر نکند.
محمدرضا پاکدامن مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان هرمزگان  با اشاره به وضعیت مطلوب موسسه فرهنگی ورزشی و توانبشی ایثار هرمزگان در ارائه خدمات به خانواده های شاهد وایثارگر ، از زحمات ابراهیم راژ در این مجموعه تقدیر و تشکر نموده و گفت : ارائه خدمت به خانواده های شاهد وایثارگر آرزوی قلبی تمام دلسوزان نظام می باشد و امیدواریم آقای شهریاری که خود فرزند شهید می باشند بتواند در تداوم بهبود ارائه خدمات به خانواده های معظم شاهد وایثارگر موفق و موید باشند.
نصیری مقدم معاون اداری مالی موسسه ایثار کشور ضمن قدردانی از مدیرکل بنیاد شهید گفت : مدال افتخار بر دوش فرزندان شهدا است و این مدال بر دوش هرکسی قرار نمی گیرد و آقای شهریاری که خود فرزند شهید هستند و در جایگاه بالایی در جامعه قرار دارند و باید این مدال را حفظ کنند   .
وی گفت : آقای شهریاری هر روزه باید نیازمند و تشنه کسب تجربه و اطلاعات باشند و این میسر نمی شود مگر در یک ارتباط و تعامل همه جانبه با بنیاد شهید بطوری که این ارتباط سازنده ای در جهت حفظ منافع خانواده شاهد و ایثارگر باشد  که هدف سیستم،هدف بیت المال ، هدف نظام این بوده که سرویس دهی خوبی در شأن خود بنیاد شهید و جامعه ایثارگری ارائه دهد .